Information om Källvikens Bryggförening

Källvikens Bryggförening.

Källvikens Bryggförening är till alla delar en ideell förening utan vinstintresse. Klubben arrenderar ett hamnområde med fyra flytbryggor, vilka totalt ger ca 120 båtplatser, och som tidigare drevs av Falu kommun. Klubbens arrendeavtal medger inte expansion och utbyggnad av flera bryggor.

Medlemskap
Medlemskap kan endast erhållas genom att fylla i ansökningsblanketten här beroende på vilken båtbredd du har. Klubben har 3 olika köer.

ca 2,1 meter bredd https://bas.batunionen.se/WaitingListExternalMemberDetail/WaitingListExternalQueueList/8zXEv

ca 2,4 meter bredd https://bas.batunionen.se/WaitingListExternalMemberDetail/WaitingListExternalQueueList/8572z

ca 2,9 meter bredd https://bas.batunionen.se/WaitingListExternalMemberDetail/WaitingListExternalQueueList/8l5RG

Efter detta behandlas ansökan på styrelsemöte för godkännande. Först därefter erhålls medlemskap. Medlemsavgiften är för närvarande 350 kr. Ny medlem betalar efter avisering från klubben.

Efter det att du betalt din avgift noteras medlemskapet, och du har då möjlighet att ställa dig i kö för en båtplats (OBS! läs om båtplats nedan). Som medlem får Du tidningen Båtliv och har möjlighet att teckna din båtförsäkring hos Svenska Sjö, som har konkurrenskraftiga premier och försäkringsvillkor.

Avgifter (medlems-/båtplatsavgift m.m.)
Aviseras av klubben och betalas senast 30 April. Om detta inte görs riskerar du att förlora din båtplats och/eller ditt medlemskap.

Möten
Styrelsen sammanträder en gång i månaden året runt. Årsmötet är senast den 10 mars varje år.

Båtplats
Du som är medlem kan ställa dig i båtplatskö här enligt länkarna under rubriken medlemskap


Platserna är uppdelade storleksmässigt:

  • Brygga 1 med plats för mindre båtar
  • Brygga 2 med plats för medelstora båtar.
  • Brygga 3 med bommar och plats för medelstora båtar.
  • Brygga 4 med bommar och plats för större båtar.

Platser som blir lediga fördelas i turordning efter kölistan utifrån storleken på den plats som blir ledig. Den som har båtplats är skyldig att minst ha en ansvarsförsäkring för båten samt tecknat båtplatskontrakt med klubben.

Båtplats i andra hand
Den som av något skäl inte nyttjar sin båtplats, t.ex. p.g.a. båtbyte, har möjlighet att under ett år ändå behålla platsen, och kan då hyra ut den i andra hand till den som styrelsen anvisar. Den som står först i ordinarie kölista erbjuds då att hyra denna i andra hand.

Den som blir tilldelad en båtplats har en förhöjd båtplatsavgift första året på 2500 kr utöver ordinarie båtplatsavgift.


Vinterförvaring

Vinteruppställningsplats kan inte erbjudas inom hamnområdet.

Nyckel
För att komma in på området och i de olika utrymmena krävs en kod.

För mer detaljerad information, se våra stadgar och ordningsregler.
 

Adressuppgifter
Källvikens Bryggförening

Dejstolsvägen 50
791 52 Falun

e-mail: kallvikensbryggforening@gmail.com

Organisationsnr:802534-6589